Digital citizenship and constitutional challenges in the information and algorithmic society

Available in Russian

Price 299 Rub.

Author: Igor Kravets

DOI: 10.21128/1812-7126-2023-2-93-123

Keywords: algorithmic society; algorithmization; digital citizenship; IT-constitutionalism; digital constitutionalism; information literacy; constitutional communication; deliberative democracy; constitutional mobilization; engagement

Abstract

The article discusses the algorithmic and inclusive paradigm of constitutionalism and constitutional law; the conceptual foundations of digital citizenship and the constitutional challenges of the information and algorithmic society in the context of international scholarly discussion in comparative constitutionalism and jurisprudence, information law, and information technology law; scholarly and interpretative approaches to understanding digital citizenship; and the vectors of development and transformation of the institution of citizenship in constitutional and legal communication and in the theory and practice of constitutional construction. The article analyzes advances in the work of constituent authorities in the first two decades of the 21st century in a comparative constitutional context through forms of imperative and deliberative democracy; reveals the role of citizenship and information technologies in the development of forms of legal and political participation in an algorithmic society; and the prospects for interaction of digital citizenship and digital, information constitutionalism, on the one hand, and of digital citizenship and the system of constitutional and information law, on the other hand. The study highlights the transformation of the institution of citizenship as a political and legal phenomenon under the influence of new technologies. The nature of digital citizenship in the study is discussed from the standpoint of improving the processes of involvement in constitutional mobilization and constitutional modernization. Constitutional scholarship is beginning to discuss the problems of development of an algorithmic society in the language of constitutional law and to offer some constitutional legal answers to solve these. The doctrine of constitutionalism, like the doctrine of citizenship, is under pressure from the IT revolution due to the use of technology in the public and private spheres generated by the information and algorithmic society. The article uses deliberative and epistemological approaches and methods of formal-legal, concrete-historical, and comparative constitutional-legal and complex analyses. The results of these show that the institution of digital citizenship is the result of convergence of information and digital technologies and of the forms of citizen participation in political and other spheres, constitutional development, and constitutional changes. In conclusion, measures are proposed for the institutionalization and state-legal formulation of digital citizenship and for improvement of legal regulation of the development of the information society in Russia.

About the author: Igor Kravets – Professor, Doctor of Science in Law, Head of the Chair of Theory and History of State and Law and Constitutional Law of the Institute of Philosophy and Law of the Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia.

Citation: Kravets I. (2023) Tsifrovoe grazhdanstvo i konstitutsionnye vyzovy v informatsionnom i algoritmiche­skom obshchestve [Digital citizenship and constitutional challenges in the information and algorithmic society]. Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie, vol. 32, no. 2, pp. 93–123. (In Russian).

References

Aleshkova I.A., Andreeva P.N., Belosludtsev O.S. et al. (2021) Konstitutsiya i prava cheloveka: sovremennaya doktrina i praktika [Constitution and human rights: modern doctrine and practice], Moscow: Institut gosudarstva i prava RAN. (In Russian).

Aneesh A. (2006) Virtual Migration. The Programming of Globalization, Durham, NC: Duke University Press.

Bachilo I.L. (2018) Tsifrovizatsiya upravleniya i ekonomiki – zadacha obshchegosudarstvennaya [Digitalization of management and economy is a national government task]. Gosudarstvo i pravo, no. 2, pp. 59–69. (In Russian).

Belov M. (ed.) The IT Revolution and Its Impact on State, Constitutionalism and Public Law, Oxford: Hart Publishing.

Belov M. (2022) Constitutional Semiotics. The Conceptual Foundations of a Constitutional Theory and Meta-Theory, Oxford; London: Hart Publishing.

Borghi M., Brownsword R. (eds.) (2023) Law, Regulation and Governance in the Information Society. Informational Rights and Informational Wrongs, Abingdon; New York: Routledge.

Bovens M., Zouridis S. (2002) From Street-Level to System-Level Bureaucracies: How Information and Communication Technology Is Transforming Administrative Discretion and Constitutional Control. Public Administration Review, vol. 62, no. 2, pp. 174–184.

Brodovskaya E.V. (2019) Tsifrovye grazhdane, tsifrovoe grazhdanstvo i tsifrovaya grazhdanstvennost’ [Digital citizen and digital citizenship]. Vlast’, no. 4, pp. 65–69. (In Russian).

Bronnikov I.A., Karpova V.V. (2021) Tsifrovoe grazhdanstvo v Rossiyskoy Federatsii: politicheskie riski i perspektivy [Digital citizenship in the Russian Federation: political risks and prospects]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4: Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya, no. 3, pp. 123–133. (In Russian).

Brownsword R. (2008) Rights, Regulation, and the Technological Revolution, Oxford; New York: Oxford University Press.

Brownsword R. (2021) Law 3.0: Rules, Regulation, and Technology, Abingdon; New York: Routledge.

Celeste E. (2019) Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation. International Review of Law, Computers & Technology, vol. 33, no. 1, pp. 76–99.

Cohen J.E. (2020) Between Truth and Power. The Legal Constructions of Informational Capitalism, New York: Oxford University Press.

Colón-Ríos J. (2020) Constituent Power and the Law, Oxford; New York: Oxford University Press.

Contiades X., Fotiadou A. (2017) Introduction: Participatory Constitutional Change. In: Contiades X., Fotiadou A. (eds.) Participatory Constitutional Change: The People as Amenders of the Constitution, Abingdon; New York: Routledge, pp. 1–6.

Contiades X., Fotiadou A. (2020) Routledge Handbook of Comparative Constitutional Change, London: Routledge.

Dahrendorf R. (1988) The Modern Social Conflict: An Essay on the Politics of Liberty, New York: Weidenfeld & Nicolson.

Dahrendorf R. (2002) Sovremennyy sotsial’nyy konflikt: ocherk politiki svobody [The modern social conflict: an essay on the politics of liberty], L.Yu.Pantina (transl.), Moscow: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya. (In Russian).

Dahrendorf R. (2017) Reflections on the Revolution in Europe, Abingdon: Routledge.

Danaher J. (2016) The Threat of Algocracy: Reality, Resistance and Accommodation. Philosophy & Technology, vol. 29, no. 3, pp. 245–268.

Deyneko A.G. (2020). Tsifrovye prava v grazhdanskom kodekse: blizhayshie posledstviya i otdalennye perspektivy [Digital rights in the Russian civil code: immediate consequences and long-term prospects]. Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN, no. 2, pp. 175–198. (In Russian).

Fedotov M.A. (2016) Konstitutsionnye otvety na vyzovy kiberprostranstva [Constitutional answers for the challenges of cyberspace]. Lex Russica, no. 3, pp. 164–182. (In Russian).

Gamito M.C., Ebers M. (2021) Algorithmic Governance and Governance of Algorithms: An Introduction. In: Ebers M., Gamito M.C. (eds.) Algorithmic Governance and Governance of Algorithms. Legal and Ethical Challenges, Cham: Springer, pp. 1–22.

Jørring L., Valentim A., Porten-Che P. (2018) Mapping a Changing Field: A Literature Review on Digital Citizenship. Digital Culture & Society, vol. 4, no. 2, pp. 11–38.

Kalpokas I. (2019) Algorithmic Governance. Politics and Law in the Post-Human Era, Cham: Springer Nature.

Khabrieva T.Y., Chernogor N.N. (2018) Pravo v usloviyakh tsifrovoy real’nosti [The law in the conditions of digital reality]. Zhurnal rossiyskogo prava, no. 1, pp. 85–102. (In Russian).

Koc-Michalska K., Lilleker D. (2017) Digital Politics: Mobilization, Engagement, and Participation. Political Communication, vol. 34, no. 1, pp. 1–5.

Koc-Michalska K., Lilleker D.G. (eds.) (2019) Digital Politics: Mobilization, Engagement and Participation, Abingdon: Routledge.

Koslowski P. (1998) Obshchestvo i gosudarstvo: neizbezhnyy dualizm [Society and state: an inevitable dualism], E.L.Petrenko (transl.), Moscow: Respublika. (In Russian).

Kravets I. (2021) Pravo i konstituiruyushchaya vlast’: ideynyy pul i dostizheniya v konstitutsionnoy yurisprudentsii: Retsenziya na knigu: Colón-Ríos J. Constituent Power and the Law. Oxford; New York: Oxford University Press, 2020 [Law and constituent power: the ideological pool and achievements in constitutional jurisprudence: Book review: Colón-Ríos J. Constituent Power and the Law. Oxford; New York: Oxford University Press, 2020]. Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie, vol.  30, no.  6, pp.  155–177. (In Russian).

Kravets I. (2009) Konstitutsionalizm v sravnitel’nom izuchenii i prepodavanii [Constitutionalism in comparative study and teaching]. Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie, vol. 18, no. 6, pp. 72–82. (In Russian).

Kravets I.A. (2020) Tsifrovoy konstitutsionalizm i budushchee informatsionnogo obshchestva (v kontekste globalizatsii i integratsionnykh protsessov) [Digital constitutionalism and the future of the information society (in the context of globalization and integration processes)]. Pravo i gosudarstvo, no. 3–4, pp. 85–104. (In Russian).

Kryazhkov V.A. (2016) Popravki k Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii: pravovye osnovy, predely i ikh obespechenie [Amendments to the Constitution of the Russian Federation: the legal basis, limits and their enforcement]. Gosudarstvo i pravo, no. 1, pp. 5–12. (In Russian).

Kuhn T. (1977) Struktura nauchnykh revolyutsiy [The structure of scientific revolutions], Moscow: Progress. (In Russian).

Lang B., Dolan R., Kemper J., Northey G. (2021) Prosumers in Times of Crisis: Definition, Archetypes and Implications. Journal of Service Management, vol. 32, no. 2, pp. 176–189.

McAffee A., Brynjolfsson E. (2017) Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future, New York; London: W.W.Norton.

Medushevsky A.N. (2015) Sravnitel’noe konstitutsionnoe pravo i politicheskie instituty: kurs lek­tsiy [Comparative constitutional law and political institutions: lecture course], 2nd ed., Moscow; Berlin: Direct-Media. (In Russian).

Medushevsky A.N. (2019) Konstitutsiya Interneta: ideya, proekty i perspektivy [Constitution of the Internet: the idea, projects and prospects]. Obshchestvennye nauki i sovremennost’, no. 1, pp. 71–86. (In Russian).

Micklitz H.-W., Pollicino O., Reichman A., Simoncini A., Sartor G., de Gregorio G. (eds.) (2022) Constitutional Challenges in the Algorithmic Society, Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Minbaleev A.V. (ed.) (2021) Mekhanizmy i modeli regulirovaniya tsifrovykh tekhnologiy: monografiya [Mechanisms and models of regulation of digital technologies: a monograph], Moscow: Prospekt. (In Russian).

Morozov E. (2012) The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, New York: Public Affairs.

Mossberger K., Tolbert C.J., McNeal R.S. (2008) Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation, Cambridge, MA: The MIT Press.

Palermo F. (2015) Participation, Federalism, and Pluralism: Challenges to Decision Making and Responses by Constitutionalism. In: Fraenkel-Haeberle C., Kropp S., Palermo F., Sommermann K.-P. (eds.) Citizen Participation in Multi-Level Democracies, Leiden; Boston, MA: Brill Nijhoff, pp. 31–47.

Pyrma R.V. (2019) Politicheskie grani tsifrovogo grazhdanstva [Political framework of digital citizenship]. Vlast’, no. 4, pp. 69–78. (In Russian).

Redeker D., Gill L., Gasser U. (2018) Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights. International Communication Gazette, vol. 80, no. 4, pp. 302–319.

Schuilenburg M., Peeters R. (eds.) (2021) The Algorithmic Society. Technology, Power, and Knowledge, Abingdon; New York: Routledge.

Susskind R. (1996) The Future of Law. Facing the Challenges of Information Technology, Oxford; New York: Oxford University Press.

Suteu S. (2015) Constitutional Conventions in the Digital Era: Lessons from Iceland and Ireland. Boston College International & Comparative Law Review, vol. 38, no. 2, pp. 251–276.

Talapina E.V. (2018) Pravo i tsifrovizatsiya: novye vyzovy i perspektivy [Law and digitalization: new challenges and prospects]. Zhurnal rossiyskogo prava, no. 2, pp. 5–17. (In Russian).

Talapina E.V. (2019) Evolyutsiya prav cheloveka v tsifrovuyu epokhu [Evolution of human rights in the digital era]. Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN, no. 3, pp. 122–146. (In Russian).

Toffler A. (1981) The Third Wave, New York: Bantam Books.

Toffler E. (2009) Tret’ya volna [The third wave], K.Yu.Burnistrov (transl.), Moscow: AST. (In Russian).

Troitskaya A.A. (2020) Sravnitel’nyy metod v nauke konstitutsionnogo prava: monografiya [Comparative method in the science of constitutional law: a monograph], Moscow: Zertsalo-M. (In Russian).

Van Staden M., Gladun E. (2023) Konstitutsionnye izmeneniya: novaya gran’ sravnitel’nogo konstitutsionnogo prava: Retsenziya na knigu: Routledge Handbook of Comparative Constitutional Change / ed. by X.Contiades, A.Fotiadou. London: Routledge, 2020 [Constitutional change: a new facet of comparative constitutional law: Book review: Routledge Handbook of Comparative Constitutional Change / ed. by X.Contiades, A.Fotiadou. London: Routledge, 2020]. Sravnitel’­noe konstitutsionnoe obozrenie, vol. 32, no. 1, pp. 146–171. (In Russian).

Vasilieva T.A. (2019) Konstitutsionnye reformy v tsifrovuyu epokhu: opyt Islandii [Constitutional reforms in the digital era: the Iceland’s experience]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii, no. 3, pp. 55–62. (In Russian).

Vasilieva T. (2022) Konstitutsionnoe sobranie v Irlandii: deliberativnaya demokratiya v deystvii [Ireland’s Convention on the Constitution: deliberative democracy in action]. Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie, vol. 31, no. 6, pp. 46–71. (In Russian).

Vedder A., Schroers J., Ducuing C., Valcke P. (eds.) (2019) Security and Law. Legal and Ethical Aspects of Public Security, Cyber Security and Critical Infrastructure Security, Cambridge: Intersentia.

Vromen A. (2017) Digital Citizenship and Political Engagement. The Challenge from Online Campaigning and Advocacy Organisations, London: Palgrave Macmillan.

Webster F. (2014) Theories of the Information Society, 4th ed., Abingdon; New York: Routledge.