Legal regulation of political party making in Russia and Kazakhstan and its influence on formation of party system

Available in Russian

Available for free

Author: Fedor Dolgikh

DOI: 10.21128/1812-7126-2016-4-92-106

Keywords: elections and parties; multi-party system; registration of parties; the establishment of a party; the party system; the Republic of Kazakhstan; the Russian Federation

Abstract

The purpose of this survey is the comparative analysis of problems in establishing political parties in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. As criteria for comparing party systems in Russia and Kazakhstan, the author of this article used their actual functioning, statutory concepts of political party in both countries, legally formulated requirements to political parties, due procedure of establishment and state registration of parties, existing restrictions on their establishment and activities, and the impact of the legal status of political parties on the development of the party systems as it is seen through the prism of electoral laws. The article is based on the analysis of legal and other normative acts in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, which regulate the establishment and activities of political parties. On the basis of the comparative research of the legislation and other ways of regulation of political parties in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan the author comes to the conclusion that the regulation framework of party-making (including rules of the state registration) and the party activities (including electoral activities and participation) are in both countries very similar. Nevertheless, legal regulation of establishment and activities of political parties in the Republic of Kazakhstan, are significantly more rigid than in Russia. One of the main conclusions of this essay is that, despite some insignificant differences in legal and organizational environment, the party systems in both states have developed to the same kind of the multiparty system with one dominant party.

Citation: Dolgikh F. (2016) Pravovoe regulirovanie sozdaniya politicheskikh partiy v Rossii i Kazakhstane i ego vliyanie na formirovanie partiynykh system [Legal regulation of political party making in Russia and Kazakhstan and its influence on formation of party system]. Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie, no.4, pp.92–106. (In Russian).

References

Dal' R. (2000) O demokratii [On democracy], Moscow: Aspect Press. (In Russian).

Dolgikh F.I. (2014) Osnovaniya dlya otkaza v gosudarstvennoy registratsii politicheskoy partii [Grounds for the refusal in the state registration of political party]. Juridicheskiy mir, no.3, pp.20–24. (In Russian).

Dyuverzhe M. (2005) Polititcheskie partii [Political parties], 3rd ed., Moscow: Academic Project. (In Russian).

Ivanov V. (2009) “Edinaya Rossia”: Kratkaya istoriya partii [“United Russia”: A short history of the party], Moscow: Evropa. (In Russian).

Lapaeva V.V. (1999) Pravo i mnogopartiynost' v sovremennoy Rossii [Law and multi-party system in modern Russia], Moscow: Norma. (In Russian).

Lapaeva V.V. (2001) Zakon o politicheskikh partiyakh: v chem sut' al'ter­nativnykh podkhodov [The Law on political parties: the meaning of alternative approaches]. Zhurnal rossiyskogo prava, no.2, pp.11–18. (In Russian).

Makarenko B.I. (ed.) (2015) Partii i partiynye sistemy: sovremennye tendentsii razvitiya [Parties and party systems: modern trends], Moscow: Polititcheskaya encyclopediya. (In Russian).

Malov U.K. (2005) Vvedenie v teoriyu politicheskikh partiy (obzor idey i kontseptsiy) [Introduction to the theory of political parties (a review of ideas and concepts)], Moscow: Russkiy mir. (In Russian).

Mitskaya E.V. (2007) Nekotorye voprosy regulirovaniya svobody ob'edineniy v Respublike Kazakhstan [Some issues of regulation of freedom of associations in the Republic of Kazakhstan]. Yuridicheskiy mir, no.11, pp.77–80. (In Russian).

Mitskaya E.V. (2008) Vzaimodeystvie gosudarstva i grazhdanskogo obshchestva v usloviyakh politicheskoy modernizatsii Kazakhstana [The interaction between the state and civil society in the context of political modernization of Kazakhstan]. Yuridicheskiy mir, no.1, pp.62–66. (In Russian).

Rumyantsev A.G. (2012) Mnogo partiy khoroshikh i raznykh?.. Analiz rossiyskogo zakona “O politicheskikh partiyakh” s tochki zreniya ekonomicheskoy teorii demokratii [Many parties as good as different?.. An analysis of changes in the Russian Law “On political parties” from the point of view of economic theory of democracy]. Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie, no.6, pp.57–75. (In Russian).

Turetsky N.N. (2012) Osobennosti kazakhstanskoy modeli parlamentarizma [On special features of Kazakhstani parliamentary model]. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo, no.8, pp.63–67. (In Russian).

Volodina S.V. (2016) Mnogopartiynost' kak osnova konstitutsionnogo stroya Rossii [Multi-party system as the basis of the constitutional system of Russia], Moscow: Prospect. (In Russian).

Yerygina V.I. (2013) Mnogopartiynost' kak odna iz pravovykh garantiy svobody obschestvennogo mneniya [A multiparty system as one of the legal guarantees for the freedom of public opinion]. Konstitutsionnoe i muni­tsipal'noe pravo, no.2, pp.26–30. (In Russian).

Zaikin S.S. (2011) Nekotorye aspekty “monopolizma” politicheskikh partiy [Some aspects of the “monopolism” of political parties]. Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie, no.6, pp.77–81. (In Russian).

Zaikin S.S. (2013) Soglasheniya politicheskikh partiy kak raznovidnost' publichno-pravovykh dogovorov [Agreement of political parties as a type of public-law contracts]. Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie, no.2, pp.72–85. (In Russian).

Zaretskiy A.M. (2015) Politicheskie partii Kazakhstana – istorya i sovremennost' [Political parties of Kazakhstan – past and present]. Sovremennaya nauka: Aktualnye problemy teorii i praktiki. Seriya “Ekonomika i pravo”, no.11–12, pp.143–150. (In Russian).

Zaslavsky S.E. (2003) Politicheskie partii Rossii: problemy pravovoy institu­tsionalizatsii [Political parties in Russia: problems of legal institutionalization], Moscow: Institute for law and public policy. (In Russian).

Zhakaeva L.S. (2009) O proportsional'noy sisteme formirovaniya Mazhilisa Parlamenta Kazakhstana [On the proportional system in formation of the Majilis of the Kazakhstani Parliament]. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo, no.7, pp.27–32. (In Russian).