Functional and legal milestones for local governance: theoretical aspects

Available in Russian

Available for free

Authors: Armen Dzhagaryan, Natalia Dzhagaryan

DOI: 10.21128/1812-7126-2017-5-94-115

Keywords: competence; local government; вопросы местного значения; персоноцентризм; полицентризм; право на компенсацию; централизация и децентрализация

Abstract

The competency determinacy of local governance is an important factor of the development of local governance and simultaneously is a condition of effective functioning for the entire system of public authority. However, the current model of demarcation of authority carries a contradictory nature: It does not fully consider the specifics of local governance, which is explained both by problems of identifying legal governance in Russia’s state system and by the presence of indeterminacy and misalignment (on doctrinal, normative, and law-enforcement levels) in understanding the competencies of local governments and main characteristics. Moreover, inert understandings of the competency of local governments from the narrow positions of an authority-centric approach that lead competency to functional-structural moments dominate in realizing managerial tasks. This article substantiates the authors’ view on the competency of local governance, which reflects the personalized beginnings of municipal democracy and characterizes the territorial freedom and self-organization of residents. Considering as not constructive the reduction of material characteristics of local governance to decentralized power, the authors substantiate the right to competency as the original subjective and personalized foundation for the functional maintenance of municipal democracy. In connection with this, some milestones for perfecting the legal regulation of municipal competencies are noted.

About the authors: Natalia Dzhagaryan – Doctor of Sciences in Law, Associate Professor, Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia; Armen Dzhagaryan – Doctor of Sciences in Law, advisor to Judge, Russian Constitutional Court, Saint Petersburg, Russia.

Citation: Dzhagaryan A., Dzhagaryan N. (2017) Funktsional’no-pravovye orientiry mestnogo samoupravleniya: teoreticheskiy aspect [Functional and legal milestones for local governance: theoretical aspects]. Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie, no.5, pp.94–115. (In Russian).

References

Avak'yan S.A., Lyuttser V.L., Peshin N.L., Sivitskiy V.A., Timofeev N.S. (2009) Munitsipal'noe pravo Rossii[Municipal law of Russia], Avak'yan S.A. (ed.), Moscow: Prospekt. (In Russian).

Avalov Z.D. (1905) Detsentralizatsiya i samoupravlenie vo Frantsii. Departamentskie sobraniya ot reformy Bonaparta do nashikh dney [Decentralization and self-government in France. The departmental assembly on reforms of Bonaparte to the present day], Saint Petersburg: Tipografiya M.M.Stasyulevicha. (In Russian).

Babichev I.V. (2011) Munitsipal'noe pravo: sistemno-strukturnyy analiz yuridicheskikh konstruktsiy[Municipal law: systemic-structural analysis of legal formations], Moscow: Norma; INFRA-M. (In Russian).

Babichev I.V. (2017) Nekotorye pravovye aspekty munitsipal'noy ekonomiki i osushchestvleniya kompetentsii munitsipal'nykh obrazovaniy [Some legal aspects of the municipal economy and implementation of municipal competence]. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo, no.3, pp.47–55. (In Russian).

Barabashev G.V. (1971) Munitsipal'nye organy sovremennogo kapitalisti­cheskogo gosudarstva [Municipal bodies of the modern capitalist state], Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta. (In Russian).

Belousova E.V. (2013) O sootnoshenii kategoriy “kompetentsiya”, “polnomochiya” i “predmety vedeniya” v sisteme mestnogo samoupravleniya [Concerning the relation between the notions “competence”, “powers” and “area of authority”]. Administrativnoe i munitsipal'noe pravo, no.2, pp.124–131. (In Russian).

Bondar' N.S. (2014) Konstitutsionnaya modernizatsiya rossiyskoy gosudarstvennosti v svete praktiki konstitutsionnogo pravosudiya [Constitutional modernization of the Russian statehood in the light of the practice of constitutional justice], Moscow: Yuniti-Dana. (In Russian).

Bondar' N.S. (ed.) (2016) Munitsipal'noe pravo Rossiyskoy Federatsii [Municipal law of the Russian Federation], vol.1, 4th ed., Moscow: Yurayt. (In Russian).

Bondar' N.S. (ed.) (2017) Mestnoe samoupravlenie [Local self-government], Moscow: Yurayt. (In Russian).

Bondar' N.S., Chernyshev M.A. (1996) Munitsipal'noe pravo i praktika ego realizatsii v gorodskom samoupravlenii (na primere g.Rostova-na-Donu) [Municipal law and practice of its implementation in local self-government (on the example of Rostov-on-Don)], Rostov-on-Don: Izdatel'stvo Rostovskogo universiteta. (In Russian).

Bondar' N.S., Dzhagaryan A.A. (2016) Mestnoe samoupravlenie: zakono­datel'stvo i praktika realizatsii (v svete regional'noy pravovoy politiki) [Local self-government: legislation and practice of realization (in the light of regional legal policy)]. Rostov-on-Don: Profpress. (In Russian).

Bondar' N.S., Dzhagaryan A.A. (2016) Sil'noe mestnoe samoupravlenie – sil'noe gosudarstvo: istoriya i sovremennost' [Strong local government – strong state: past and present]. Konstitutsionnoe i munitsi­pal'noe pravo, no.4, pp.62–74. (In Russian).

Byalkina T.M. (2006) Kompetentsiya mestnogo samoupravleniya: problemy teorii i pravovogo regulirovaniya [The competence of local self-government: problems of theory and legal regulation], Voronezh: Izdatel'stvo Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. (In Russian).

Byalkina T.M. (2007) Kompetentsiya mestnogo samoupravleniya: problemy teorii i pravovogo regulirovaniya: Dis. … d-ra yurid. nauk [The competence of local self-government: problems of theory and legal regulation: Doct. jur. diss.], Saratov. (In Russian).

Byalkina T.M. (2016) Konstitutsionnyy printsip samostoyatel'nosti mestnogo samoupravleniya v reshenii voprosov mestnogo znacheniya na sovremennom etape munitsipal'noy reformy [Constitutional principle of independence of the local government in the settlement of issues of local importance at the modern stage of municipal reform]. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo, no.5, pp.69–73. (In Russian).

Chebotarev G.N., Panfilov A.N. (2012) Kompetentsiya mestnogo samo­upravleniya [The competence of local self-government], Tyumen': Izdatel'stvo Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. (In Russian).

Dzhagaryan A., Dzhagaryan N. (2016) Zerkal'nyy labirint munitsipal'noy reformy: konstitutsionno-sudebnaya praktika kak osnova dlya poiska vykhodov [The mirror labyrinth of municipal reform: the Constitutional Court practice as a way-finder through a maze]. Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie, vol.114, no.5, pp.14–42. (In Russian).

Dzhagaryan N. (2014) Mestnoe samoupravlenie i byurokratiya: konstitutsionnye aspekty sootnosheniya i vzaimovliyaniya [Local self-government and bureaucracy: constitutional aspects of correlation and interaction]. Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie, vol.103, no.6, pp.64–81. (In Russian).

Dzhagaryan N.V. (2015) Munitsipal'noe predstavitel'stvo v sisteme rossiy­skoy gosudarstvennosti: pravovoe regulirovanie i realizatsiya: Dis. … d-ra yurid. nauk [Municipal representation in the system of Russian statehood: legal regulation and implementation. Doct. jur. diss.], Rostov-on-Don. (In Russian).

Dzhagaryan N.V. (2017) Obshchestvennyy element munitsipal'nogo pred­stavitel'stva i ego vliyanie na sbalansirovanie chastnykh i publichnykh interesov [Social element of the municipal representation and its impact on balancing private and public interests]. Yuridicheskiy vestnik DGU, vol.21, no.1, pp.36–43. (In Russian).

Eremyan V.V. (ed.) (2006) Munitsipal'noe pravo zarubezhnykh stran (srav­nitel'no-pravovoy analiz) [Municipal law of foreign countries (comparative legal analysis)], Moscow: Akademicheskiy proekt; Fond “Mir”. (In Russian).

Evdokimov V.B., Konysheva E.G. (2016) Mestnoe samoupravlenie v sisteme publichnoy vlasti: konstitutsionnye puti razvitiya [Local government within the system of public authorities: paths of constitutional development]. Gosudarstvennaya vlast' i mestnoe samoupravlenie, no.11, pp.18–23. (In Russian).

Gerring J., Thacker S.C., Moreno C. (2005) Centripetal Democratic Governance: A Theory and Global Inquiry. American Political Science Review, vol.99, no.4, pp.567–581.

Gol'tsev V.A. (1882) Gosudarstvo i samoupravlenie: istoriko-yuridicheskie ocherki [The state and self-government: legal and historical essays], Moscow: Tipo-litografiya I.I.Kushnerova. (In Russian).

Gritsenko E. (2016) Munitsipal'naya reforma v fokuse resheniy Konstitutsionnogo Suda Rossii: novoe v material'no-pravovykh i processual'nykh podhodakh [The municipal reform in the focus of the Russian Constitutional Court: new substantive and procedural approaches]. Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie, no.5, pp.43–71. (In Russian).

Gronskiy P.P. (1917) Detsentralizatsiya i samoupravlenie [Decentralization and self-government], 2nd ed., Moscow: Glav. kom. Vseros. zemsk. soyuz. (In Russian).

Kim Yu.V. (2009) Federativnaya gosudarstvennost': sushchnost', genezis, problemy razvitiya (teoretiko-metodologicheskie osnovy): Dis. … d-ra yurid. nauk.[Federated statehood: nature, genesis, and problems of development (theoretical-methodological foundations). Doct. jur. diss.], Tyumen'. (In Russian).

Kokotov A.N. (2015) Detsentralizatsiya mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii [The decentralization of local government in the Russian Federation]. Rossiyskiy yuridicheskiy zhurnal, no.1, pp.38–47. (In Russian).

Komarova V.V. (ed.) (2017) Munitsipal'noe pravo Rossii [Municipal law of the Russia], Moscow: KNORUS. (In Russian).

Koveshnikov E.M. (2002) Munitsipal'noe pravo: Kratkiy uchebnyy kurs [Municipal law: Brief course], Moscow: Norma. (In Russian).

Larichev A.A. (2015) Pravovye osnovy mestnogo samoupravlenya v Rossiyskoy Federatsii i Kanade [Legal basis of local self-government in the Russian Federation and Canada], Saint Petersburg: Yuridicheskiy tsentr. (In Russian).

Mad'yarova A.V. (2008) Osobennosti mestnogo samoupravleniya v gorodakh federal'nogo znacheniya s tochki zreniya konstitutsionnoy modeli mestnogo samoupravleniya [Features of local self-government in Federal Cities from the point of view of the constitutional model of local self-government]. In: Balobanov A.E., Markvart E., Shugrina E.S. (eds.) 15 let Rossiyskoy Konstitutsii i razvitie mestnogo samoupravleniya [15 years of the Russian Constitution and the development of local government], Moscow: OST-EURO GmbH, pp.268–280. (In Russian).

Maksimov A., Sosnin D., Ozyakov A. (2017) Opyt sozdaniya gorodskikh okrugov s vnutrigorodskim deleniem: problemy i perspektivy: Analiticheskiy doklad [The experience of creating of City Districts with Intra-City Division: Analytical report], Moscow: Komitet grazhdanskikh initsiativ. Available at: https://komitetgi.ru/analytics/3158 (accessed: 04.07.2017). (In Russian).

Mamut L.S. (2005) «Setevoe gosudarstvo»? [“Network state?”], Gosudarstvo i pravo, no.11, pp.5–12. (In Russian).

Markvart E. (2015) Konstitutsionnye osnovy kompetentsii mestnogo samoupravleniya [The constitutional basis for the competence of local self-government]. In: Shugrina E.S. (ed.) Doklad o sostoyanii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii [Report on the conditions of self-government in the Russian Federation], 2nd ed., Moscow: Prospekt. (In Russian).

Modnikova T.N. (2013) K voprosu o soderzhanii ponyatiya “voprosy mestnogo znacheniya” v konstitutsionnom prave sovremennoy Rossii [On the issue of the meaning of «local issues» in constitutional law of modern Russia]. Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii, no.3, pp.55–62. (In Russian).

Nanba S.B. (2016) Pereraspredelenie polnomochiy: sootnoshenie fede­ral'nogo i regional'nogo regulirovaniya [Redistribution of powers: interrelation of federal and regional regulation]. Zhurnal rossiyskogo prava, no.6, pp.32–40. (In Russian).

Ovchinnikov I.I. (1999) Mestnoe samoupravlenie v sisteme narodovlastiya [Local self-government in the system of people power], Moscow: Izdatel'stvo IGiP RAN. (In Russian).

Ovchinnikov I.I. (2014) Kompetentsiya mestnogo samoupravleniya (problemy teorii i praktiki pravovogo regulirovaniya) [The competence of local self-government: problems of theory and practice of legal regulation], Moscow: Yustitsinform. (In Russian).

Peshin N.L. (2016) Novye tendentsii munitsipal'noy reformy: pereraspredelenie polnomochiy mezhdu urovnyami publichnoy vlasti [New trends of the municipal reform: reauthorization at government levels]. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo, no.12, pp.62–68. (In Russian).

Postovoy N.V. (2013) Problemy kompetentsii v sisteme mestnogo samo­upravleniya i puti ikh resheniya [Problems of competence in the system of local self-government and solutions], 2nd ed., Moscow: Yurisprudentsiya. (In Russian).

Postovoy N.V., Tabolin V.V., Chernogor N.N. (2015) Munitsipal'noe pravo Rossii [Russian municipal law ], Postovoy N.V. (ed.), 3rd ed., Moscow: Yurisprudentsiya. (In Russian).

Puzdrach Yu.V. (1994) Mestnoe samoupravlenie: sushchnost', kriterii, usloviya razvitiya (gosudarstvenno-pravovoy aspekt analiza): Dis. kand. yurid. nauk [Local self-government: nature, criteria and conditions of development (state-legal aspect of analysis). Ph.D. jur. diss.], Moscow. (In Russian).

Rodriguez-Bolivar M.P. (ed.) (2015) Transforming City Governments for Successful Smart Cities, Cham: Springer Singapore.

Seta F., Sen J., Biswas A., Khare A. (eds.) (2016) From Poverty, Inequality to Smart City: Proceedings of the National Conference on Sustainable Built Environment, Singapore: Springer Singapore.

Shugrina E.S. (2016) Kto osushchestvlyaet polnomochiya po resheniyu voprosov mestnogo znacheniya, ili Opyat' o pereraspredelenii polnomochiy [Entities having authority to address local issues, or once again on reauthorization]. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo, no.11, pp.71–75. (In Russian).

Sivitskiy V.A. (2013) K voprosu o konstitutsionnoy modeli mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii i ee perspektivakh [On the issue of the constitutional model of local self-government in the Russian Federation and its prospects]. Uchyonye zapiski yuridicheskogo fakul'teta, no.30, pp.73–77. (In Russian).

Solov'yov S.G. (2016) Institut pereraspredeleniya polnomochiy – konets rossiyskogo samoupravlencheskogo fundamentalizma [Institute of reauthorization as the end of Russian self-government fundamentalism]. Sovremennoe pravo, no.3, pp.22–28. (In Russian).

Tikhomirov J. (2001) Teoriya kompetentsii [The theory of competence], Moscow: Yustitsinform. (In Russian).

Timofeev N.S. (2008) K probleme printsipov i kriteriev vydeleniya voprosov mestnogo znacheniya [On the problem of principles and criteria for allocation of local issues]. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo, no.11, pp.15–21. (In Russian).

Timofeev N.S. (2017) Problemy i osobennosti munitsipal'nogo prava v rossiyskoy pravovoy sisteme [Issues and features of municipal law in the Russian legal system]. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo, no.3, pp.8–15. (In Russian).

Tochiev I.B. (2013) Demokratizatsiya sistemy munitsipal'nogo upravleniya v kontekste politicheskoy modernizatsii rossiyskogo obshchestva: Dis. … kand. sociolog. nauk [The democratization of the system of municipal management in the context of political modernization of the Russian society. Ph.D. soc. diss.], Rostov-on-Don. (In Russian).

Uvarov A.A. (2016) Pereraspredelenie polnomochiy organov mestnogo samoupravleniya (analiz zakonodatel'nykh novatsiy) [Re-distribution of powers of local government authorities (analysis of legislative novels)]. Munitsipal'naya sluzhba: pravovye voprosy, no.2, pp.23–27. (In Russian).

Uvarov A.A. (2017) Mestnoe samoupravlenie kak forma publichnoy vlasti naroda v Rossiyskoy Federatsii[The local self-government as form of public power of the people], Moscow: Norma: INFRA-M. (In Russian).

Vasil'chikov A.I. (1872) O samoupravlenii: Sravnitel'nyy obzor russkikh i ino­strannykh zemskikh i obshchestvennykh uchrezhdeniy [On self-government: A comparative review of Russian and foreign zemsky and public institutions], vol.1, 3rd ed., Saint Petersburg: Tipografiya V.V.Prats. (In Russian).

Vasil'ev V.I. (2017) K voprosu o territorial'nykh urovnyakh mestnogo samoupravleniya [On the Territorial Levels Issue of Local Government]. Zhurnal rossiyskogo prava, no.1, pp.80–91. (In Russian).

Vinod Kumar T.M. (ed.) (2017) E-Democracy for Smart Cities, Singapore: Springer Singapore.

Vinogradov V.A. (ed.) (2015) Munitsipal'noe pravo Rossiyskoy Federatsii [Municipal law of the Russian Federation], Moscow: Yurayt. (In Russian).

Volkov A.A., Sedov A.V., Chelyshkov P.D. (2014) Kontseptsiya “Umnyy gorod” [“Smart-city” concept], Moscow: NIU MGSU. (In Russian).

Yashchenko A.S. (1914) Teoriya federalizma: Opyt sinteticheskoy teorii prava i gosudarstva [The theory of federalism. The experience of the synthetic theory of law and state], Yur'ev: Tipografiya K.Mattisena. (In Russian).

Zabolotskikh E.M. (2017) Voprosy mestnogo znacheniya v resheniyakh Konstitutsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii [Local issues in judgments of the Constitutional Court of the Russian Federation]. Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo, no.3, pp.56–59. (In Russian).

Zinchenko G.P., Tochiev I.B. (2012) Detsentralizatsiya munitsipal'nogo upravleniya [Decentralization of the municipal management], Rossiyskaya yustitsiya, no.9, pp.55–58. (In Russian).